Biuletyn Informacji Publicznej
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łysomicach

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.spzoz-lysomice.pl

Treść strony

Deklaracja wyboru lekarza

Deklaracja wyboru lekarza

      Świadczenia w Poradni Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ) udzielane są ubezpieczonym, którzy dokonali wyboru świadczeniodawcy, lekarza, pielęgniarki i położnej POZ poprzez złożenie odpowiednich deklaracji wyboru.

Ubezpieczony może wybrać tylko jednego lekarza, jedną pielęgniarkę i jedną położną POZ. Przy wyborze nie obowiązuje rejonizacja.

Pacjent ma prawo bezpłatnego wyboru świadczeniodawcy, lekarza, pielęgniarki, położnej nie częściej niż trzy razy w roku kalendarzowym. W przypadku każdej kolejnej zmiany zobowiązany jest do wniesienia opłaty w wysokości 80 zł.

Pacjent nie ponosi opłaty w przypadku zmiany swojego miejsca zamieszkania lub w przypadku zaprzestania udzielania świadczeń opieki zdrowotnej przez wybranego świadczeniodawcę, lekarza, pielęgniarkę lub położną, lub z innych przyczyn powstałych po stronie świadczeniodawcy.

W przypadku nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia podczas pobytu poza miejscem zamieszkania (np. urlopie, w delegacji lub podczas wizyty u rodziny), ubezpieczony ma prawo do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych u innego (niż wybór w deklaracji) świadczeniodawcy POZ mającego podpisaną umowę z NFZ.

Druki deklaracji wyboru można uzyskać w rejestracji (w Łysomicach i Turznie), pobrać ze strony www.spzoz-lysomice.pl lub strony internetowej NFZ.

Metryka

  • opublikował: Jarosław Sumara
    data publikacji: 2021-06-16 22:17

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2212
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-06-16 22:17:05